Platform voor Sportakkoord


Poster-Sportplatform-WijkConnect-A4-HQ-v2.png


Poster-Sportplatform-WijkConnect-A4-HQ-v3.pngWaarom een Sportakkoord?


Op de peildatum 8 november 2020 werd in 346 van de 355 gemeenten in Nederland gewerkt aan het sportakkoord. Een lokaal Sportakkoord heeft als doel om sport en beweging toegankelijk te maken voor alle inwoners in een gemeente of regio.

Uitdaging Sportakkoorden


De uitdaging is om zichtbaar- en vindbaar te maken wat er al op gebied van sport- en beweging aanwezig is. Dit is dan ook een van de speerpunten in meerdere Sportakkoorden. Een betere zichtbaarheid helpt in de 3 fasen van een succesvol Sportakkoord:

  • Totstandkoming van het Sportakkoord met als doel een sterk netwerk van aanbieders

  • Zichtbaar maken van sport- en beweegaanbod met als doel dit toegankelijk te maken

  • Een blijvend passend aanbod creëren op basis van de lokale behoeften van bewonersVisie WijkConnect op sport en beweging in de buurt


`Mensen verbinden in de wijk`. Dat is onze missie. Er zou voor elke buur een passende sport of bewegingsvorm moeten zijn, ongeacht leeftijd, fysieke of mentale conditie, taalvaardigheid of ervaring. Sport zorgt voor verbinding met je gezondheid, je buren en je eigen leefomgeving. We zien dan ook toegevoegde waarde om het platform, de methodieken en resultaten te delen in het netwerk van Sportakkoorden om hen te ontlasten met technische processen die bij een IT platform komen kijken.

WijkConnect Sportplatform als verbindende factor voor Sportakkoorden


Diverse Sportakkoorden orienteren zich op een online platform dat deze fasen kan ondersteunen. Het WijkConnect platform heeft zich bewezen in diverse buurten- wijken en gemeenten om informatie zichtbaar te kunnen maken (Ontdekken), netwerken te kunnen verbinden (Ontmoeten) en initiatieven te helpen stimuleren (Organiseren). De modulaire opzet met 50 Bouwstenen maakt het mogelijk om het WijkConnect platform in te zetten voor specifieke thema's, zoals het Sportakkoord als volgt:

2020-Model-niveaus-sportplatform-Lingewaard.jpg

Functionaliteiten en beheer


WijkConnect heeft meer dan 50 Bouwstenen ontwikkeld om de interactie en verbinding in een wijk of stad succesvol te maken. Er is tevens een basis gelegd voor eenvoudige uitbreiding en maatwerk. Onderstaand een schematisch overzicht, grijs is in ontwikkeling:

2021-Roadmap-pakketten-WijkConnect-horizontaal-zonder-uitleg-11.1.jpg

Samenwerking lokale sportambassadeurs


Als sociaal wijkplatform heeft WijkConnect een faciliterende functie. We helpen bewoners, professionals en groepen om lokaal beter samen te werken. Maar de kennis van sport samenwerking ontbreekt. Alsmede toegang tot lokale netwerken waar Sportakkoorden worden gevormd.

Een lokale sportambassadeur kan hierbij helpen. De sportambassadeur kent de sportwereld en kan het proces begeleiden van het in gebruik nemen van het WijkConnect Sportplatform.

Starten met een Sportplatform


We geloven in het delen van kennis. Kennis die Sportakkoorden opdoen in het werken met het WijkConnect Sportplatform, delen we met elkaar. Zo ontstaan er best practices en kunnen er sneller successen ontstaan. Het proces om te starten verschilt per gemeente, maar doorloopt ongeveer de volgende stappen:

  1. Doelen bepalen en gebied: wat wil je bereiken en waar wil je het platform inzetten?

  2. Ambassadeurs verzamelen en netwerk bepalen: wie wordt aanspreekpunt en nodig je uit?

  3. Platform online en uitnodigen netwerk: maak organisaties, initiatieven, activiteiten zichtbaar

  4. Lokale promotie door middel van offline, online en netwerk campagnes

  5. Doorontwikkeling aan de hand van behoeften van gebruikers en bezoekersInteresse?


Neem contact op met Niek Hollewand (Sportambassadeur) via info@niekhollewand.nl of Berny de Vries (Social Innovator) via berny@wijkconnect.com.