WijkConnect voor ABCD methode

Kracht van de ABCD Methode

.

De ABCD methode staat voor Asset Based Community Development en is een methode voor wijkontwikkeling. Buurtwijs van Movisie en LSA Bewoners schrijven veel over de ABCD Methode. Lees bijvoorbeeld ook het boek ‘Altijd nieuw gedoe!’ dat de LSA heeft uitgebracht.

Één van de uitgangspunten is dat alles wat je nodig hebt in de wijk, er al is. Deze zogeheten ‘assets’ of ‘hulpbronnen’ kunnen van dienst zijn voor iedereen in de wijk. Het idee is dat je leert kijken naar de kracht die al in de wijk aanwezig is. Door deze kracht in kaart te brengen en beschikbaar te maken voor iedereen, kunnen er meer mensen verbonden worden in de wijk. En een verbonden wijk kan weer bijdragen aan burenhulp, samenwerking, vrijwilligersinitiatieven, bedrijvigheid en meer wijkgevoel.

Asset mapping: alles wat je nodig hebt in je wijk, is er al

Als je aan de slag gaat met de ABCD methodiek zul je deze stap herkennen: Asset Mapping. Je brengt de hulpbronnen van je wijk in kaart. Hulpbronnen kunnen heel divers zijn en verschillen per buurt, wijk of dorp. In gesprekken met partners en bewoners die veel met ABCD werken, komen we vaak een combinatie van de volgende hulpbronnen tegen:

 1. Mensen: bv talenten, vaardigheden, kennis en verhalen
 2. Activiteiten: bv beweging, ontmoeting, samen eten
 3. Spullen: bv vervoer, gereedschap, medische hulpmiddelen
 4. Locaties: bv ruimtes om te huren, flex werkplekken of een klus schuur
 5. Organisaties: bv bewonersinitiatieven, sociale organisaties, lokale ondernemers
 6. Openbare ruimte: bv wandelroutes, parken en speeltuinen

Uitdaging bij Asset mapping: hoe maak je de kracht in een wijk zichtbaar?

Veel van onze partners werken met de ABCD methode. Dat kan een buurtcentrum in zelfbeheer zijn, een dorpsraad die verbinding maakt, of een organisatie op het niveau van een stadswijk. Op moment dat de assets of hulpbronnen in kaart worden gebracht, ontstaat snel een lange lijst of post-it muur met een enorme variatie aan hulpbronnen. Als dit in een relatief kleine groep wordt gedaan, ontstaan er daarna 2 uitdagingen:

Hoe maak je het totaal aan hulpbronnen zichtbaar en toegankelijk voor iedereen?

Een overvloed aan hulpbronnen kan leiden tot onoverzichtelijkheid. Hoe ga je het categoriseren? Maak je het visueel of als een lijst? Op een groot vel papier, een excel lijst of online? We zien vaak dat Asset mapping door een kleine groep wordt gedaan en deze informatie niet altijd de bewoners bereikt die het wellicht heel goed kunnen gebruiken.

Hoe zorg je dat dit overzicht actueel blijft en aan mensen verbonden is?

Asset mapping vraagt aandacht en tijd. Om die reden wordt het vaak eenmalig gedaan in een wijk, waardoor je een momentopname krijgt. De informatie kan daarna verouderen. De uitdaging is om de informatie te koppelen aan de mensen die de hulpbron aanbieden; een bewoner, locatie of organisatie. Ideaal is als je een doorlopend overzicht van de hulpbronnen in je wijk hebt waar iedere bewoner bij kan als het nodig is.

Visie WijkConnect op ABCD: van gouden gids in assets naar een wijknetwerk

Vanuit de missie ‘mensen verbinden in de wijk’ geloven we in die kracht, als een onbenut potentieel dat het verdient om zichtbaar te worden. Elke wijk bevat een onschatbare hoeveelheid aan kennis, kunde en inzet. Iedereen heeft wat te bieden. Aan zichzelf. Maar ook aan elkaar. Als we iets groots willen veranderen, kunnen we dan klein beginnen op de schaal die we begrijpen, namelijk de wijk.

De online buurtplatforms en online wijkplatforms van WijkConnect zijn zo opgezet, dat je grote hoeveelheden informatie makkelijk kunt presenteren en structuren. Om te voorkomen dat je met al die informatie een ‘gouden gids van assets’ krijg, kun je overal een lokaal contactpersoon aan koppelen. We hebben een slimme beheerstructuur opgezet om via informatie, het netwerk van mensen te verbinden:

Slimme beheerstructuur voor Asset Mapping met 4 rollen

Type rol Hoe
Bezoekers Als bezoeker heb je geen account nodig, de platforms zijn open Je kunt ze ook via Google vinden, bv ‘agenda overvecht’ Assets kun je bekijken als presentatie, kaart, lijst of downloaden
Gebruikers Als je iets plaatst, heb je een account nodig, dan ben je gebruiker en contactpersoon van die ‘asset’ Je bepaalt of je profiel zichtbaar wordt of je anoniem blijft Je kan als bewoner een asset delen, bv je talent of kennis Of je bent gekoppeld aan een organisatie, bewonersgroep of project
Groepsbeheerders Groepsbeheerders zijn de hoofdbeheerders van organisaties Zij kunnen mede-beheerders toevoegen of verwijderen Denk aan (project) vrijwilligers of huurders van een buurtcentrum
Wijkbeheerders Dorpsbeheerders Stadsbeheerders Wijkbeheerders krijgen een dashboard met informatie over de wijk Ze zien alles wat geplaatst is en houden een oogje in het zeil In de beheeromgeving kun je toevoegen, wijzigen en verwijderen Deze omgeving wordt steeds uitgebreider met oa statistieken

Aan de slag met Asset Mapping

We geloven in het delen van kennis. Zonde om het wiel opnieuw uit te vinden toch? Kennis die onze partners opdoen in het werken met ABCD en Asset Mapping op een WijkConnect platform, delen we met elkaar. Zo ontstaan er best practices en kunnen er sneller successen ontstaan. Het proces om te starten verschilt per gemeente en organisatie, maar doorloopt ongeveer de volgende stappen:

 1. Breng je Assets in kaart, met bewoners samen, in de 6 soorten Assets
 2. Bepaal de contactpersonen en als die er niet is, markeer deze als ‘openbaar’
 3. Koppel ze aan het juiste niveau en als het lukt, geef ze een kenmerk/doelgroep mee
 4. Het zichtbaar maken doe je daarna via het platform en kan op meerdere manieren
 5. Daarna deel je de Assets via het platform gemakkelijk met anderen
Vraag een demo aan