Stichting Park Immerloo

Wat ons aanspreekt in WijkConnect is dat we vrijheid hebben om het op onze manier te doen.In het Park Immerloo vinden wekelijks wel 30 verschillende activiteiten plaats, maar niemand weet dat. Best wel zonde, het is een groot park, wat midden tussen een aantal buurten ligt, waaronder Holthuizen. Vanuit Stichting Park Immerloo zetten we ons in voor goed gebruik van het park. Voor iedereen en met respect voor natuur en milieu. Voor mij is het platform ParkImmerlooConnect een mooie en innovatieve manier om verbindingen binnen Park Immerloo te leggen. Tussen kinderen, honden uitlaters, sporters, ouderen, zodat ze het leuk vinden om daar meer met elkaar te doen en elkaar beter te leren kennen. Ook om meer te weten te komen over het Park zelf, de flora en fauna en natuur en milieu. Alles kan gedeeld worden op ParkImmerlooConnect. Op de hoogte blijven van evenementen en festiviteiten kan op de agenda. Meepraten, meedenken, meedoen en meebeslissen over ideeën en initiatieven voor het Park: de etalage geeft het overzicht en de mogelijkheden voor contact. Alles over Park Immerloo gebundeld op 1 digitale plek. In de gesprekken met WijkConnect word ik blij van de manier waarop ze naar verbinding kijken. Jaren terug heb ik een methodiek opgezet voor buurtcommunicatie, Wijksgewijs. Veel ideeën die we toen voor een platform hadden, zie ik nu uitgewerkt bij WijkConnect, het is zo leuk om daar weer mee bezig te zijn en mijn ideeën uit te werken en toe te voegen.Het gaat mij om het verbinden van mensen in hun eigen dagelijkse leefomgeving. Dat is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. In Holthuizen bijvoorbeeld wonen ook ouderen zonder internet. Met printmogelijkheden, bezoek thuis of een briefje door de brievenbus kun je ze ook bereiken met een digitaal platform als één van de middelen. Een digitaal platform als startup voor werkelijke ontmoeting: Verbinden, ontmoeten, vertrouwen, samenwerken samendoen: kortom, meedoen aan een mooie samenleving in uw eigen leefomgeving. Wat ons aanspreekt in WijkConnect is dat we vrijheid hebben om het op onze manier te doen. We kunnen vormgeving aanpassen en de naam van de website. Reclame is niet toegestaan, zodat het echt van de buurt blijft. Berny denkt met ons mee, hij woont om de hoek en sport zelf in het park.
Engelien Zomer