Verdiwel

Eén van de strategische thema's van onze leden is Zichtbaarheid. De manier waarop WijkConnect met haar platform en model wijk informatie toegankelijk maakt, past precies bij de werkwijze waar welzijnsorganisaties naar op zoek zijn.Verdiwel wil koploper zijn in welzijnsland en dit blijven. Voor de troepen uit. Wij vinden het als Verdiwel belangrijk dat iedereen mee kan doen in de eigen wijk en in de samenleving. Daar zetten al onze leden zich voor in. Door ons te verenigen slaan we de handen in één en kunnen welzijnscollega’s van elkaar leren. De gemene deler die WijkConnect met Verdiwel heeft is innoveren en kennis delen om samen meer verbindingen in de wijken mogelijk te maken. Wat we bij Verdiwel doen gaat over strategie en leiderschap, de manier van werken van WijkConnect sluit daar heel goed bij. Het platform en model dat WijkConnect heeft ontwikkeld helpt je om alle activiteiten, initiatieven en talenten in een wijk zichtbaar te maken. Diverse leden werken er mee of hebben presentaties van WijkConnect bijgewoond. Heel handig voor organisaties voor sociaal werk die een verbindende rol in het sociaal domein willen spelen!
Kees Neefjes