Heerlen Standby!

Heerlen online; WijkConnect verbind burgers, initiatieven en organisaties in Heerlense buurten.

In Heerlen zijn in alle buurten “Buurtpunten”; locaties waar je terecht kunt met je vraag of idee, waar je mee kan doen met activiteiten of gewoon een kop koffie kunt drinken. Aan deze buurtpunten zijn ook “sociale buurtteams” verbonden waar buurtbewoners met vragen bij terecht kunnen. De Buurtpunten zijn opgezet door Heerlen STAND-BY!; een coöperatie van zorg- en welzijnsorganisaties. STAND-BY! draagt bij aan duurzame, preventieve en betaalbare welzijnsdiensten en zorg in de gemeente Heerlen en een betere gezondheid van de Heerlense bevolking.

Bij buurtbewoners, burgerinitiatieven/buurtorganisaties en STAND-BY! was er behoefte om het aanbod en de activiteiten van bewonersgroepen en organisaties in de buurten bij elkaar te brengen en zichtbaar te maken op één plek; een “sociaal digitaal platform”. Er is uitgebreid gesproken met bewoners en partners in de buurten om te kijken waaraan behoefte was; aan welke eisen en functies dit platform zou moeten voldoen.

Uit die lijst kwam WijkConnect als de meest geschikte kandidaat naar voren. WijkConnect stelde zelf voor om eerst vrijblijvend een demo omgeving beschikbaar te stellen, om zeker te zijn dat het in de smaak zou vallen. Dat deed het! Toen we de eerste 100 organisaties en initiatieven online hadden, kregen we zelfs een felicitatie kaart die we konden verspreiden in de wijken. Zo blijven we bij elkaar betrokken om voor verbinding in de Heerlense buurten te zorgen.

Mariska van der Hoek / Ed Hoogenboom