Indebuurt033

200 Organisaties in 1x online en actief

Samenindebuurt033.nl is veel meer dan een sociale kaart. Het doel is om inzichtelijk te maken wat er in de stad of eigen wijk te doen is voor jong en oud. Op het gebied van maaltijden, vervoer, sport, bewonersinitiatieven, ontmoetingen, cursussen en mantelzorg.

Oude aanpak met PDF bestanden

De gemeente Amersfoort gaf Indebuurt033 de opdracht een sociale kaart met welzijnsinitiatieven en -activiteiten te realiseren. Dat deden we voorheen met PDF bestanden per wijk. Een tijdrovende klus, onze collega's gingen alle organisaties langs om informatie te verzamelen, zeker 200 in totaal.

Dat kan anders, dachten we. Elke organisaties kan toch haar eigen content beheren? Als we dat online faciliteren en op 1 plek samenbrengen, wordt iedereen beter vindbaar. Dat was het uitgangspunt.

Integreren bestaande wijkplatforms

Ander uitgangspunt was dat er al online wijkplatforms actief zijn, die worden beheerd door bewoners. Een eis aan het nieuwe platform was, dat deze wijkwebsites te linken waren aan het nieuwe platform. Zo kunnen alle activiteiten, organisaties en initiatieven op het terrein van welzijn zich zichtbaar maken op één plek.

Ambitieus ontwikkeltraject

Het ontwikkeltraject met WijkConnect verliep vlot. We hadden een ambitieuze deadline, in augustus is er gestart. Half december was de stedelijke lancering en campagne. Het is mooi te zien hoe Indebuurt033 en WijkConnect samen optrekken om dit mogelijk te maken. Ook de begeleiding van WijkConnect richting bewoners is goed. Ze krijgen vrijheid om hun eigen platform in te richten en dat motiveert. WijkConnect noemt dat missie gestuurd werken in plaats van opdrachtgestuurd werken, doen wat nodig is voor verbinding in de wijk en een project als dit te laten slagen.

Groot bereik en nieuwe aanwas

Bij de lancering zijn er 200 organisaties en 350 activiteiten geïmporteerd en geactiveerd. Een vliegende start dus. Daarna is het altijd spannend of ze het zelf gaan bijhouden. En of er nieuwe organisaties bijkomen. Wij sturen nu eens per kwartaal een herinnering. En het platform schoont automatisch verlopen content op. Waar we trots op zijn is dat we de eerste 6 maanden 22.000 Amersfoorters hebben bereikt! 200 Nieuwe organisaties hebben hun weg naar het platform gevonden en zich aangemeld.

Positieve beweging op gang brengen

Natuurlijk vraagt dat tijd van ons in de communicatie en begeleiding. Maar als we dat afzetten tegen de tijd die we vroeger met de PDF bestanden kwijt waren, kunnen we met recht zeggen dat we een positieve beweging op gang hebben gebracht. Ook voor de organisaties zelf. We horen met regelmaat dat ze nieuwe aanmeldingen via het platform krijgen.

Online sociale basis

Het biedt een online sociale basis waarop we kunnen voortbouwen in de toekomst. Zo koppelen we ook de Week van de Ontmoeting aan het platform. En kijken we naar het makelen van leegstaande ruimtes met initiatiefnemers. Zelfs materiaal uitlenen zou via het platform kunnen. We zijn dankbaar voor de samenwerking en kijken uit naar de stappen die we met WijkConnect nog gaan zetten.

Inge Wellecomme