Gemeente Nijkerk

Door WijkConnect laten we zien wat er gebeurt in het Paashuis.Het Paashuis in de wijk Paasbos in Nijkerk is een mooi voorbeeld van een ontmoetingsplek die vanuit behoefte van bewoners is ontstaan én door bewoners is gerealiseerd. Als Gemeente hebben we een dialoog met de samenleving gevoerd, daaruit kwam als één van de voorstellen een Ontmoetingsplein. Een plek voor jong en oud in de wijk om elkaar te ontmoeten. Het Paashuis was al gestart en hebben we vanuit de Gemeente verder kunnen ondersteunen, omdat we het als een kansrijke plek zien. Voor informatie op gemeentelijk niveau, kunnen mensen terecht op de gemeentelijke sociale kaart Wegwijzer Nijkerk. De website is informerend en in Paasbos zochten de bewoners een aanvullend middel voor de interactie en communicatie op wijkniveau. Door WijkConnect laten ze zien wat er gebeurt in het Paashuis. We zien dat er nu al 15 activiteiten op het platform staan, allemaal gerund door vrijwilligers. Het platform is ook zelf vormgegeven met een eigen naam zodat het past bij de uitstraling van het Paashuis. Er wordt gewerkt aan de hele ontwikkeling van de wijk. Het zou heel mooi zijn als er via het platform meer activiteiten en initiatieven zichtbaar worden in de wijk Paasbos. Daar zie ik zeker kansen om het makkelijker te maken voor buren om elkaar te ontmoeten.
Stefan Staartjes