Delfshaven Lokaal

Het hele wijk netwerk op één plek

Delfshaven is één van de eerste Rotterdamse wijken op het WijkConnect platform en we trekken nu al een aantal jaar met elkaar op.

Ik herinner nog de eerste gesprekken, toen met Berny van WijkConnect en de ideeën die ze voor de toekomst hadden. Waar wij in Delfshaven behoefte aan hadden, sloot daar mooi bij aan.

Overzicht en samenwerking

Delfshaven is een grote stadswijk met meer dan 100 organisaties en initiatieven op gebied van welzijn, beweging, ontmoeting en meer. Samenwerken vinden we belangrijk, maar hoe vind je elkaar? We willen het hele netwerk bij naam en gezicht kennen. Daar zagen we bij WijkConnect de oplossing in: het bundelen van de kracht van ons netwerk op 1 plek.

Buurtmaaltijden inzichtelijk

Concreet voorbeeld zijn plekken waar je terecht kan voor een maaltijd. Geen restaurant, een buurt maaltijd voor weinig geld waar je anderen ontmoet. Tientallen zijn er in de wijk. We hebben ze gebundeld via de Wijk Agenda op het platform. Je kunt ze printen. Het overzicht ligt vervolgens weer op elke Buurtmaaltijd locatie. Kijk, zo werkt het netwerk samen, online en offline.

Nieuw in de wijk? Ga naar Delfshavenlokaal.nl

In die jaren is er heel wat doorontwikkeld in nauwe samenwerking. Als ik besef waar we nu staan en waar we vandaan komen, is er ontzettend veel gebeurd. Je merkt ook dat de bekendheid van het platform groeit. De vindbaarheid in Google is enorm gestegen. Nieuwe collega's bij de gemeente doen eerst een rondje Delfshavenlokaal.nl om de wijk te leren kennen!

Hulp netwerk in een paar uur

In Delfshaven zijn we ook begonnen met het uitgeven van een nieuwsbrief, onder gebruikers van het platform. We koppelen de inschrijving aan het e-mail programma Mailchimp en bereiken zo het hele netwerk.

Aan het begin van de Coronaperiode hebben we het hele netwerk aangeschreven om te helpen, destijds 380 organisaties. In een paar uur hadden we een lijst van 54 organisaties die hulp wilden beiden. Via een whatsapp groep konden we heel snel schakelen als er hulp nodig was. Dat netwerk bereiken was zonder het platform nooit gelukt.

Hele wijk bereiken door combinatie online en offline

Iedereen plukt hier nu de vruchten van. Het platform en de netwerkkaart groei met wie wat kan bieden. Lang niet iedereen heeft toegang tot internet, of is digitaal vaardig. Daar zijn we ons bewust van. Het is continu schakelen tussen online en het bereiken van bewoners via het netwerk en achterban. Met de printfunctie van de agenda, het kunnen tonen van het platform op diverse schermen in de wijk en contact via whatsapp binnen eigen netwerken, kunnen we nagenoeg de hele wijk met elkaar bereiken.

Open innovatie

Nieuwe wensen blijven komen in onze wijk, zeker met energietransitie op komst. Het is mooi hoe open WijkConnect innoveert en zelf ook een visie op verbinding in de wijk heeft. We liften mee op wat er op andere platforms van WijkConnect in het land gebeurt en dragen bij. Er zit een bepaalde bezieling in en daar krijgen wij ook enorm veel energie van.

Willem Beekhuizen