Alliantie Digitaal Samenleven

Wat WijkConnect doet, sluit aan bij onze missie.

Het platform wijkconnect biedt een platform voor wijken of gemeenten om verbindingen in kaart te brengen, om mensen in de buurt bij activiteiten in hun omgeving te betrekken en bij elkaar, om offline en online aan elkaar te verbinden. Dit sluit aan bij onze missie als Alliantie Digitaal Samenleven: iedereen doet of telt mee in de digitale samenleving

Marieke van der Kruijs