Gemeente Schiedam

Voor Schiedam is WijkConnect het digitale netwerk voor ontmoeting in de wijk.

We hebben een nota geschreven, meer een denkrichting eigenlijk, waarin we ontmoeting centraal stellen in alles wat we doen in de wijk. Uiteindelijk gaat het daar toch om? Als je elkaar ontmoet, leer je elkaar kennen, krijg je ideeën en mensen voelen zich meer thuis in de wijk. Die ontmoeting kan plaatsvinden op allerlei locaties in de wijk, niet alleen maar in buurtcentra.

Ons hele welzijnsbeleid is nu zelfs ingericht om per thema en per wijk te kijken aan wat voor activiteiten behoefte is. Daar kijken we vervolgens met bewoners en organisaties naar de meeste geschikte plek. Dat kan dus ook een bibliotheek, kerk, sportkantine of huiskamer zijn. Om al die activiteiten zichtbaar te maken, plus alle initiatieven en organisaties die per wijk actief zijn, gebruiken we WijkConnect. Jarenlang hadden we een stadsbrede sociale kaart. Die sloot gewoon niet aan bij bewoners. Het was niet wijkgericht, niet interactief en bewoners hadden weinig inspraak.

Met WijkConnect hebben we het voor elkaar gekregen om écht een compleet overzicht te krijgen per wijk. We zijn gestart in Schiedam Oost, waarvan de vormgeving door bewoners zelf is ontworpen. Binnen een jaar stonden er 80 activiteiten op en wordt het platform voor en door de wijk beheerd. Het netwerkteam waar ook bewoners in plaatsnemen, komt eens per 2 maanden bij elkaar.

Stap voor stap gaan we nu andere wijken aansluiten totdat iedereen in Schiedam toegang heeft tot een wijk netwerk, want daar gaat het uiteindelijk om. Wat ons betreft zijn wijknetwerken en WijkConnect onlosmakelijk met elkaar verbonden!"

Ad Slooter