Incluzio Uitvoering Oost

Met WijkConnect hebben we nu een plek waar vraag- en aanbod bij elkaar kan komen, gekoppeld aan de inloop van de Wijkwijzer.'Voor bewoners in Enschede West is de Wijkwijzer de fysieke plek om informatie te vinden en WijkConnect het digitale platform eromheen. In Enschede hebben we in 2018 de Wijkwijzer gelanceerd, onder andere een inloopplek per wijk waar bewoners terecht kunnen voor informatie en vragen. Via de Wijkwijzer krijgen we veel vragen waar andere bewoners bij kunnen helpen, maar we hadden geen plek om dat vraag- en aanbod bij elkaar te brengen. Vanuit SVEN (Samen Versterken van Enschede door Noaberschap) werkt Incluzio Uitvoering Oost met de wijk samen om dit soort verbindingen te leggen. Er was al een start gemaakt vanuit bewoners met een platform van WijkConnect in Enschede West. Door het nu te koppelen aan SVEN, de Wijkwijzer én er als Gemeente achter te staan, is het nu echt goed van de grond gekomen. In de nabije toekomst zien we veel meer mogelijkheden met WijkConnect. Denk aan het matchen van talent aan een vraag of initiatief, zichtbaarheid van activiteiten in de buurtcentra verbeteren of het onderzoeken van behoefte in een wijk. Het is een mooie handzame site, je wandelt er makkelijk doorheen, ook voor mensen die minder digitaal vaardig zijn.
Sigrid Binksma