Gemeente Utrecht

In de afgelopen jaren hebben we gezien dat er vele verbindingen zijn gelegd in de Utrechtse wijken via WijkConnect.

Vanuit de Gemeente Utrecht vinden we het belangrijk dat initiatieven vanuit de wijk kunnen ontstaan, zoveel mogelijk van 'onderop'. Hierbij gaan we uit van aanwezig talent en potentieel in de wijk.

De manier waarop WijkConnect werkt, van onderop en innovatief, past hier heel goed bij. Het geeft ook een gezicht van onze wijkbureaus in de wijk, om de drempel te verlagen voor bewoners om contact op te nemen met een vraag of idee.

Deze digitale manier van verbindingen in de wijk faciliteren, wordt de komende jaren verder versterkt in samenwerking met bewonersgroepen, buurtcentra én sociaal makelaars die in de wijken actief zijn.

Jorden van Luxemburg