Online buurtplatform

WijkConnect is in 2012 opgezet om mensen te verbinden in de wijk. Wat gestart is als wijkportal is uiteindelijk doorgegroeid tot een digitale infrastructuur voor je `buurt`, `wijk` en `stad`.

Waar WijkConnect.com zich van concurrerende platformen onderscheidt is de basis van het platform. We hebben samen met 100 partners zo ver doorontwikkeld dat het leveren van maatwerk snel en eenvoudig is geworden. Elke buurt en wijk heeft zijn eigen identiteit en uitdagingen. Met WijkConnect maak je een oplossing op maat die aansluit bij uitdagingen in de praktijk


Maatwerk per doelstelling:

 • Ontdekken: Informatie toegankelijk maken voor alle doelgroepen?

  vb: Buurtcentrum online met activiteitenboek, Wijk Informatie Punt platform

 • Ontmoeten: Netwerken verbinden en versterken om elkaar te vinden

  vb: Burenhulp platform, Zorgcooperatie platform, Stedelijke sociale kaart?

 • Organiseren: Initiatieven stimuleren van idee tot afgerond project

  vb: Vrijwilligerscentrale, Verduurzaming woonwijk, Brainstorm buitenruimte


Maatwerk per doelgroep:

 • WijkConnect is er voor bewoners, non-profits, lokale ondernemers en gemeenten.
 • Bewoners onderling (bv. `boodschap doen` of `moestuin starten`)
 • Bewoners en non-profit organisatie (bv. 'vrijwilliger gezocht')
 • Bewoners en lokale bedrijven (bv. `fietsreparatie` of `zonnepanelen`)
 • Organisaties onderling (bv. gezamenlijk project `Gezonde wijk`)
 • Gemeente en bewoners (bv. `ruimte inrichting nieuwe wijk`)

Maatwerk per gebied:

Inmiddels wordt het WijkConnect platform toegepast op verschillende niveaus. Je kunt de Bouwstenen op elk niveau inzetten en combineren:

 • Locatie niveau: Buurthuizen en wijkcentra
 • Buurt niveau: Straten en buurten
 • Wijk niveau: Wijken en stadsdelen
 • Dorpsniveau: Dorpen en dorpsgemeenten
 • Stadsniveau: Stadsplatform of stad + wijken
 • Gemeente niveau: Gemeentelijke sociale kaart

Maatwerk met bouwstenen

WijkConnect heeft meer dan 50 Bouwstenen ontwikkeld om de interactie en verbinding in een wijk of stad succesvol te maken. Per doel kan dus een andere samenstelling van Bouwstenen worden gekozen, ook in samenspraak met inwoners, passend bij de onderwerpen waar het Online Buurtplatform voor wordt ingezet. We hebben de Bouwstenen opgedeeld in de 3 verschillende doelstellingen van Ontdekken, Ontmoeten en Organiseren. Grijs is in ontwikkeling.