Online buurtplatform

WijkConnect is in 2012 opgezet om `mensen te verbinden in de wijk`. Wat gestart is als wijkportal is uiteindelijk doorgegroeid tot een digitale infrastructuur voor je `buurt`, `wijk` en `stad`.

Wij zijn trots op ons product en de eenvoud waarmee het naar eigen wens kan worden ingericht. Ons platform wordt voor steeds meer doeleinden ontdekt en ingezet. Elk gebied heeft zijn eigen identiteit en uitdagingen. Met WijkConnect maak je een oplossing op maat die aansluit bij deze uitdagingen in de praktijk.

Maatwerk per doelstelling:

Maatwerk per doelgroep:

 • WijkConnect is er voor bewoners, non-profits, lokale ondernemers en gemeenten.
 • Bewoners onderling (bv. `boodschap doen` of `moestuin starten`)
 • Bewoners en non-profit organisatie (bv. 'vrijwilliger gezocht')
 • Bewoners en lokale bedrijven (bv. `fietsreparatie` of `zonnepanelen`) en bewonersbedrijven
 • Organisaties onderling (bv. gezamenlijk project `Gezonde wijk`)
 • Gemeente en bewoners (bv. `ruimte inrichting nieuwe wijk`)

Maatwerk per gebied:

Inmiddels wordt het WijkConnect platform toegepast op verschillende niveaus. Je kunt de Bouwstenen op elk niveau inzetten en combineren:

 • Locatie niveau: Buurthuizen en wijkcentra
 • Buurt niveau: Straten en buurten
 • Wijk niveau: Wijken en stadsdelen
 • Dorpsniveau: Dorpen en dorpsgemeenten
 • Stadsniveau: Stadsplatform of stad + wijken
 • Gemeente niveau: Gemeentelijke sociale kaart

Maatwerk met bouwstenen

WijkConnect heeft meer dan 50 Bouwstenen ontwikkeld om de interactie en verbinding in een wijk of stad succesvol te maken. Passend bij de doelstellingen kunnen verschillende samenstellingen van de bouwstenen worden gekozen. Zo kan WijkConnect als `online buurtplatform` worden ingezet maar óók op andere thema's zoals:

We hebben de Bouwstenen opgedeeld in de 3 verschillende doelstellingen van Ontdekken, Ontmoeten en Organiseren. Grijs is in ontwikkeling.

Vraag een demo aan