Delfshaven - Organisaties - Ontmoeten

27 organisaties gevonden

St Culturall

Voor bewoners in Delfshaven heeft Culturall laagdrempelige activiteiten in de wijken. Een prettige manier om...

Groene Connectie

We hebben een ‘groen lint’ door Delfshaven in kaart gebracht. Dit lint verbindt bestaande groene initiatieven. Het...

Parkraad 1943

De Parkraad bestaat uit een kleine groep bewoners die allen een groot uniek netwerk hebben in de Delfshaven....

Wijkpastoraat Rotterdam West

Het wijkpastoraat is een gemeenschap van vrijwilligers en werkers die aansluiting zoeken bij het leven van mensen...

WMO Radar Huis vd wijk De put

Steekwoorden voor het huis van de wijk:Ontmoetingsplek voor iedereen.Spil in de wijk.Gastvrijheid...

Schiezicht

Schiezicht biedt je de ruimte om je idee uit te voeren. Of je nu een buurtactiviteit wilt organiseren, een...

WMO radar domein Sociaal Beheer

In de Huizen van de Wijk kunnen buurtbewoners elkaar ontmoeten, leren en ondernemen onder één dak. Sinds 1 juli...

WMO Radar Huis vd Wijk Pier 80

Huis van de Wijk Pier 80 is het kloppend hart van de wijk Tussendijken. Buurtbewoners weten dit grote Huis van de...

WMO Radar

Wmo radar versterkt en vergroot de inzet van bewoners in de eigen wijk.Onze ambitie is een samenleving om trots op...

Motto - Delfshaven

Motto staat voor: Meelevende Ondersteuning Ten behoeve van Thuiswonende Ouderen. Persoonlijke aandacht en...

Zorgvrijstaat Rotterdam West

"Zorgvrijstaat werkt aan zorgzame buurten; we onderzoeken wat nodig is in de wijken om meer voor elkaar te...

Formaat Werkplaats voor Participatief Drama

Formaat zet theater en drama in als basisgereedschap en instrument voor ontmoeting, empowerment, sociale...

M.O.P. mantelzorg ontspanning positiviteit

Inloop.koffieochtend (met ontbijt) Donderdagochtend. 10.00u-13.00u Ontspanning |Cq Bijpraten. Ongeveer 4 keer per jaa...

Tuin op de Pier

Tuin op de Pier is een initiatief van buurtbewoners in het Lloydkwartier. Vrijwilligers onderhouden de moestuin,...

De Buitenboel

Wij proberen zoveel mogelijk buiten te zijn, in de wijk en in Park1943. Daar zitten we te handwerken en nodigen u...

Stichting Abou Rakrak

1. Participatie van (sommige) wijkbewoners uit de Gebied Delfshaven, zoals Vrouwen, ouderen, mannen moeders en...

Geloven in Spangen

We bieden een brede range van samenbindende activiteiten of activiteiten van voor alle doelgroepen...

Thuis Op Straat

Tos werkt al 20 jaar aan een prettig en veilig leef- en speelklimaat in de wijken. Daarvoor organiseert...

Computervereniging Oud Delfshaven

Sinds 5 januari 2004 bestaat de computervereniging "Oud Delfshaven" te Rotterdam. Wij geven individueel les om...

Cirkel-shop

Cirkel is een kleinschalig burgerinitiatief dat bewustzijn wil helpen groeien en verspreiden binnen de samenleving,...

Bibliotheek Delfshaven

Bibliotheek Delfshaven is een van de vestigingen van Bibliotheek Rotterdam.Bibliotheek Rotterdam is hét...

Huurdersraad West

De vereniging heeft als huurdesorganisatie als doel het in het kader van de volkshuisvestiging behartigen van...

Huiskamer van de Gijsinglaan

De huiskamer van de Gijsinglaan is een centraal ontmoetingspunt voor bewoners van de Gijsinglaan.u vindt...

WMO radar Domein Jeugd en Jongeren

Jongeren coaches

WMO radar Domein ouderen en kwetsbaren

Mantelzorg, seniorencoach, buurtcoach

Stichting Welzijn Delfshaven

Sociale cohesie buitenruimte