Wat doet de huurdersraad

De Huurdersraad West bestaat uit een groep vrijwilligers die al jaren in de wijk wonen.


De huurdersraad West onderhoudt contacten met de huurders in de Bospolder- Tussendijken, centrum en met Havensteder, volgens de wettelijke huurderparticipatie.


Het is niet de bedoeling dat de Huurdersraad West de klachten van huurders afhandelt. Echter wanneer een huurder een klacht bij Havensteder heeft ingediend en er na enkele pogingen niet uitkomt, kan de hulp van de Huurdersraad West ingeroepen worden. De Huurdersraad West neemt dan contact op met Havensteder en probeert tot een oplossing te komen.

Waar

Contact

sila
Contactpersoon

Neem contact op met sila: