Huurdersraad West

bewonersinitiatief
Buurtteam
Ontmoeten

De vereniging heeft als huurdesorganisatie als doel het in het kader van de volkshuisvestiging behartigen van de belangen van de huurders, medehuurders van bewoners van woningen in Bospolder-Tussendijken en centrum die in eigendom of beheer van de Havensteder. De Huurdersraad West bestaat uit een aantal actieve huurders van Havensteder. Alle huurders van Havensteder in deze wijken zijn automatisch lid van Huurdersraad West.

Waar

Contact

Sila Soebdhan
Contactpersoon

Neem contact op met Sila: