Procesbegeleider Platform Meerssen

Vanuit de werkgroep Vitale Verenigingen de zichtbaarheid vergroten en meer verbinding ten diensten van de verenigingen; voor de leefbaarheid en vitaliteit in de gemeente Meerssen. Ze worden ondersteund om zelf ook vitaal te worden en blijven.

Een digitaal platform is hedendaags niet meer weg te denken, het verbindt mensen met elkaar, zorgt voor een levendige community, waarbij het eigenaarschap zoveel mogelijk bij de burger zelf ligt. De vraag voor digitaal platform is ontstaan binnen de themagroep Vitale Verenigingen en heeft daarom de Meerssense Verenigingen als vertrekpunt. Wat willen we bereiken?

• Vitale en toekomstbestendige sportverenigingen, met voldoende leden en vrijwilligers.

• Meer samenwerking tussen sportverenigingen onderling en met andere partners.

• Aanbod van de sportverenigingen dat aansluit bij de wensen en behoeften van alle inwoners in Meerssen.

Hoe gaan we dat doen?

  • Zichtbaarheid vergroten middels het inzetten van een digitaal platform i.c.m. een lokale verbinder, de vitaliteitsmakelaar die het proces activeert.
  • Verenigingen worden gestimuleerd om samen te werken op het gebied van aanbod, activiteiten en evenementen, kader, accommodaties, inkoop etc.
  • Verenigingen stimuleren aanbod te organiseren dat beter aansluit bij behoeften van doelgroep jong en oud. Doel van het digitale platform is in eerste instantie de positionering van de Meerssense Sport-, Welzijnsverenigingen en deze te verbinden met elkaar maar ook met de circa 19.000 burgers uit Meerssen en andere partijen (scholen, gemeente, welzijnsorganisaties, bedrijfsleven) wat bijdraagt aan de vitaliteit van de inwoners van de gemeente Meerssen en het bestaansrecht van onze verenigingen.