Community in Ervaringsdeskundigheid in de wijk

Kom in contact met organisaties en initiatieven

Bewust Vreewijk Voor & Door Vreewijk

Wij van Bewust Vreewijk zijn een bewonersinitiatief die gestart is om die mensen te helpen die tussen wal en schip belanden. Wij zijn intermediairs bij verschillende stichtingen, Hebben wij veel contacten in verschillende sectoren, kunnen wij door giften mensen helpen die niet rond kunnen komen, verjaardagen organiseren als er niet genoeg geld is, zamelen kleding in, hebben een eigen speelgoedpagina op facebook en willen graag uitbreiden naar een ruilwinkel.Daarvoor zijn wij heel hard Lees meer...
StoryConnect

StoryConnect uit Leiden helpt overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven om zicht te krijgen op de werkpraktijken van hun medewerkers, diensten, producten en IT-systemen en op de interactie met burgers, inwoners, bewoners, gebruikers, patiënten, ondernemers én (wederom) medewerkers.Wij helpen hen die praktijken narratief te evalueren door mensen over hun kennis, ervaring en observaties te laten vertellen én deze zelf te onderzoeken: individueel én in groepen én organisa Lees meer...
Ervaringswerker & Kunstzinnig

Een veelzijdig inwoners initiatief, waar gastvrijheid hoog in het vaandel staat. Voel je welkom.
Ervaringsdeskundig Coaching

Herstelbegeleiding voor volwassenen (individueel of groep) na kindermishandeling, misbruik of huiselijk geweld. Voorlichting aan 'omstanders' over preventie: hoe je met kleine gebaren van grote betekenis kunt zijn.
Kitty Melkstop | Praktijk De Kantorka

Kitty Melkstop is gestalttherapeut en familie-ervaringsdeskundige bij Praktijk De Kantorka in Breda. De praktijk biedt gestalttherapie, beeldende therapie en psychosociale zorg.Als familie-ervaringsdeskundige op het gebied van KOPP/KVO, mantelzorg/mantelzorg ggz en levend verlies, biedt Kitty begeleiding aan familie en naasten van dierbaren met een psychische kwetsbaarheid en ouders van kinderen met een intensieve zorgvraag. Zij ontwikkelt Lees meer...
Inzetbureau ervaringsdeskundigheid

De sociale kaart van Ervaringsdeskundigheid in Nederland.Met verhalen uit de wijk en herstel georiënteerde activiteiten in de wijk brengen we ervaringskennis naar de wijk. Naar inwoners naar gemeente, organisaties en werkgevers. Met deze expertise helpen we mensen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen en leven vanuit eigen mogelijkheden. Ondersteuning en aanbod is via dit platform om de hoek, in de buurt of online voor iedereen vindba Lees meer...
Van zorg naar inclusie

Patiënten zijn gewoon mensen die behoefte hebben aan (h)erkenning, sociale interactie, zinvol (vrijwilligers)werk en een perspectief. Onze missie is het in beweging brengen van inclusie vanuit de zorg. Iedereen doet mee naar wens en vermogen of je nu ziek bent of een chronische aandoening hebt! Het draagt aantoonbaar bij aan een sneller en beter herstel, een betere kwaliteit van zorg en lagere maatschappelijke kosten. Om deze positieve effecten te verduurzamen is Lees meer...
Samen Bouwen aan Participatie

De meeste mensen die deels arbeidsongeschikt zijn en geen (vrijwilligers)werk hebben, willen én kunnen gewoon meedoen in de samenleving. Ze krijgen alleen niet vaak de kans en mogelijkheden om hun talent en kwaliteiten onder hun condities in te zetten. Wi
Voetballen voor herstel

Het project "Voetballen voor herstel" in Malden is gevolgd door de filmschool van Iriszorg en mooi gevangen in een pakkend filmpje.
Vereniging van Mensen met Brandwonden

De Vereniging van Mensen met Brandwonden biedt brede ondersteuning aan mensen die brandwonden of een necrotiserende wekedeleninfectie (NWDI) hebben opgelopen en is sparringpartner voor familie en naasten, zorgverleners en andere belanghebbenden zoals werkgevers.Beverwijk
Suïcide Preventie Centrum

Het Suïcide Preventie Centrum zet zich vanuit ervaringsdeskundigheid in om het aantal suïcides en pogingen daartoe te verminderen. Het centrum biedt onder andere lotgenotencontact (individueel en in groepsverband), trainingen en voorlichtingen aan. Daarnaast wordt er ondersteuning aangeboden op het gebied van beleidsvorming.Harderwijk
Levenskunst Margré Knip

Trainer, Docent & supervisor Levenskunst, ethiek en ervaringsdeskundigheid