Organisaties in Amersfoort

Stichting Milli Görüş Rahman Moskee
Amersfoort
Milli Görüş is een sociaal-religieuze beweging die zich richt op de integratie en emancipatie van moslims in de Nederlandse samenleving. De beweging heeft in Nederland circa 50 aangesloten organisaties, waaronder de jongeren-, vrouwen- en jonge vrouwenfederatie deel van uitmaken. Uitdragen van universele waarden als mensenrechten, respect voor overtuiging en rechtsstaat. Milli Görüş doet dat vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid, die op verschillen Lees meer...